NetcadServiceGateway.RunXMLException

Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml'. The request failed with the error message: -- a6048c42059c1d42caa7bb2e53040d2a.netgis.server.std.lic license invalid

'/netgis5' Uygulamasında Sunucu Hatası.

a6048c42059c1d42caa7bb2e53040d2a.netgis.server.std.lic license invalid

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: System.ComponentModel.LicenseException: a6048c42059c1d42caa7bb2e53040d2a.netgis.server.std.lic license invalid

Kaynak Hatası:

Geçerli web isteği yürütülürken işlenmeyen bir özel durum üretildi. Özel durumun kaynağı ve konumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki özel durum yığını izlemesi kullanılarak belirlenebilir.

Yığın İzleme:


[LicenseException: a6048c42059c1d42caa7bb2e53040d2a.netgis.server.std.lic license invalid ]
  AuthorizationManager.NetLicenseProvider.GetLicense(LicenseContext context, Type type, Object instance, Boolean allowExceptions) +1401
  System.ComponentModel.LicenseManager.ValidateInternalRecursive(LicenseContext context, Type type, Object instance, Boolean allowExceptions, License& license, String& licenseKey) +293
  System.ComponentModel.LicenseManager.Validate(Type type) +75
  Netcad.Security.NetcadPermission.ValidateLicense(Type type, Object instance) +143
  Netcad.Web.NetgisHttpHandlerModule..cctor() +255

[TypeInitializationException: 'Netcad.Web.NetgisHttpHandlerModule' tür başlatıcısı özel durum döndürdü.]
  Netcad.Web.NetgisHttpHandlerModule..ctor() +0

[TargetInvocationException: Özel durum bir çağırma hedefi tarafından oluşturuldu.]
  System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) +0
  System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark) +142
  System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic) +107
  System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes, StackCrawlMark& stackMark) +1476
  System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes) +186
  System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture) +28
  System.Web.HttpRuntime.CreateNonPublicInstance(Type type, Object[] args) +82
  System.Web.HttpApplication.BuildIntegratedModuleCollection(List`1 moduleList) +235
  System.Web.HttpApplication.GetModuleCollection(IntPtr appContext) +1103
  System.Web.HttpApplication.RegisterEventSubscriptionsWithIIS(IntPtr appContext, HttpContext context, MethodInfo[] handlers) +122
  System.Web.HttpApplication.InitSpecial(HttpApplicationState state, MethodInfo[] handlers, IntPtr appContext, HttpContext context) +173
  System.Web.HttpApplicationFactory.GetSpecialApplicationInstance(IntPtr appContext, HttpContext context) +255
  System.Web.Hosting.PipelineRuntime.InitializeApplication(IntPtr appContext) +347

[HttpException (0x80004005): Özel durum bir çağırma hedefi tarafından oluşturuldu.]
  System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +552
  System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +122
  System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context) +737


Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.8.4110.0
--.
 

+ Ayrıntılar